Department Department Department Department Department Department Department

Προσκόμιση δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή στο ΤΧΜ Ακαδ. Έτους 2019_2020

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.11.2019

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές προς μετεγγραφή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, σύμφωνα με τους ονομαστικούς

πινάκες αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 που απεστάλησαν από το Υπουργείο,

να προσέλθουν από αύριο 22.11.2019 έως και 27.11.2019 στην Γραμματεία των Χημικών  Μηχανικών του ΠΠ

και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να ελεγχθούν.

 

Εκ της Γραμματείας