Department Department Department Department Department Department Department

Προσφερόμενες Ταξιδιωτικές Κάρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πρωτοετείς φοιτητές, προκειμένου να ταξιδέψουν στην Ευρώπη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε νέους που στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα είναι 18 ετών και είναι πολίτες της ΕΕ να ταξιδέψουν από 1 έως 30 ημέρες σε όλη την Ευρώπη. Η μετακίνηση τους θα είναι κατά κανόνα με τρένο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας μέχρι 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει του επιτυχόντες.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας (https://europa.eu/youth/discovereu_el), στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook (Europa Youth) καθώς και στους λογαριασμούς Twitter και Instagram της Ευρωπαϊκής Νεολαίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

Attached files

AttachmentSize
ar_40352-19_NOVEMBER_2019_0001.pdf36.06 KB