Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών - Δεκέμβριος 2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.11.2019
Επισυνάπτεται  το τελικό πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών
φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας (17 Δεκέμβρη στις 11:00 π.μ. οι Χημικοί Μηχανικοί), 
εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.