Department Department Department Department Department Department Department

Ολοκλήρωση της μετεγγραφής των δικαιούχων Φοιτητών 2019_20 - ΟΔΗΓΙΕΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.11.2019

Ολοκλήρωση της μετεγγραφής των δικαιούχων Φοιτητών 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Πέμπτη 28.11.2019  έως και την Τρίτη 3.12.2019  οι μετεγγραφέντες (βάσει των αρχείων του ΥΠΕΘ) φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr  προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται (όσα στοιχεία είναι κλειδωμένα θα συμπληρωθούν από την Γραμματεία) και να αναρτήσουν σε μορφή pdf (κατά την είσοδό τους στο Σύστημα του Ψηφιακού Άλματος, να τα έχουν έτοιμα) τα παρακάτω αρχεία:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )

Στη συνέχεια η Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προχωρεί  στην επαλήθευση των στοιχείων των παραπάνω φοιτητών που αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του ΥΠΕΘ, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει εντύπως.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται  αναντιστοιχίες στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή σε άλλα προσωπικά στοιχεία  του φοιτητή  η Γραμματεία προβαίνει στην άμεση διόρθωσή τους στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Άλματος (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναρτημένης στο σύστημα Αστυνομικής Ταυτότητας και του ΑΜΚΑ).

Μετά τον παραπάνω έλεγχο η Γραμματεία Χημικών Μηχανικών οριστικοποιεί την αίτηση, προχωράει την εισαγωγή τους μετά την έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος την Τρίτη 3 Δεκέμβρη 2019 και στη συνέχεια χορηγεί αριθμό μητρώου φοιτητή, εκδίδει τα πιστοποιητικά τους και χορηγεί τους κωδικούς πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι μετεγγραφέντες  φοιτητές θα προσέλθουν στην Γραμματεία για την παραλαβή των πιστοποιητικών τους  όταν ειδοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, (μετά από συνεννόηση μαζί του).

Για τις περιπτώσεις μετεγγραφέντων φοιτητών, που τυχόν δεν εισέλθουν στην πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για να συμπληρώσουν τα παραπάνω στοιχεία και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσουμε σε επαλήθευση των στοιχείων τους, δεν θα προβούμε σε οριστικοποίηση εγγραφής και σε καμία άλλη ενέργεια μέχρι την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος  http://eggrafes.upatras.gr .

ΟΔΗΓΙΕΣ: Είσοδος Φοιτητή

Για την είσοδο απαιτείται η ταυτοποίησή σας ΜΟΝΟ μέσω των παρακάτω στοιχείων:

Ø  Κωδ. Υποψηφίου: Είναι ο κωδικός υποψηφίου που είχε δοθεί από το Υπουργείο κατά την εισαγωγή του.

Ø  Πατρώνυμο: Στην θέση του πατρωνύμου συμπληρώνουμε τη λέξη ΤΕΣΤ με κεφαλαία Ελληνικά

 

Σημείωση

Αν χρειάζεστε βοήθεια το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος είναι στην διάθεση σας τις πρωινές ώρες.

Επιλέξτε το εικονίδιο ‘Οδηγίες Χρήσης’ για να εμφανίσετε τις οδηγίες από την δικτυακή πύλη:  http://eggrafes.upatras.gr .