Department Department Department Department Department Department Department

Εξετάσεις ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.01.2020

Παν/μιο Πατρών

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών                                                                                                        

ΓΑΛΛΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ                                                                           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ    XΕΙΜΕΡΙΝΟΥ EΞΑΜΗΝΟΥ. 2019/20

ΓΑΛΛΙΚΑ  Ι,  ΙΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ      08/02/2020

ΓΑΛΛΙΚΑ       11.00-13.00

ΑΙΘ : T12  ( ΠΤΔΕ)

Ο Διδάσκων Βελισσάριος Ανδρέας  Τηλ: 969-614 email: avelissa@upatras.gr

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι, ΙΙΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ        08/02/2020

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ   11.00-13.00

ΑΙΘ : T16 ( ΠΤΔΕ)

Η Διδάσκουσα Σάββα Φρειδερίκη Τηλ: 997-705 email: fsava@upatras.gr

ΡΩΣΙΚΑ  Ι, ΙΙΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/02/2020

ΡΩΣΙΚΑ      11.00-13.00

ΑΙΘ. Τ.11  Π.Τ.Δ.Ε.

Η Διδάσκουσα Ιωαννίδου Νούλα  Τηλ: 997-703 email: ioannid@upatras.gr