Department Department Department Department Department Department Department

Ετερογενής Κατάλυση - Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας εξέτασης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.01.2020

Η εξέταση του μαθήματος «Ετερογενής Κατάλυση» θα γίνει την Παρασκευή 31-1-2020 και ώρα 11:00 - 14:00 στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).

Ο διδάσκων

Συμεών Μπεμπέλης