Department Department Department Department Department Department Department

Ηλεκτροχημικές Διεργασίες - Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας εξέτασης (επί πτυχίω φοιτητές)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.01.2020

Η εξέταση του μαθήματος «Ηλεκτροχημικές Διεργασίες» (για τους επί πτυχίω φοιτητές) θα γίνει την Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 17:00 - 20:00 στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).

Ο διδάσκων

Συμεών Μπεμπέλης