Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζει τα παρακάτω:
 
A) Την εισαγωγή στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ. Δ.) των παρακάτω υποψηφίων:

  1. Ασημακόπουλος Θεοφάνης
  2. Γιωτάκος Παναγιώτης
  3. Γκέρμπουρα Σάνδρα

 
Β) Την εισαγωγή στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε ΜΔΕ των παρακάτω υποψηφίων:

  1. Βαρχανής Στυλιανός*
  2. Βασιλόπουλος Ιωάννης
  3. Ιωαννίδου Ευαγγελία
  4. Τσιλιγιάννης Επαμεινώνδας
  5. Περικλέους Παντελίτσα*
  6. Μαρτίνο Ευτυχία*
  7. Καραγιαννάκης Νικόλαος

 
* Εφόσον ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, προσκομίζοντας κατά την εγγραφή τους πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Εάν δεν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο συγκεκριμένο διάστημα, δεν γίνονται δεκτοί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 
Παρακαλούνται οι επιλεγέντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από 25/02/2013 έως 1/03/2013 και ώρες 11:00-13:00 προσκομίζοντας τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες) και πιστοποιητικό γεννήσεως (αφορά τα αγόρια).