Department Department Department Department Department Department Department

Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών & Καθομολόγησης Διδακτόρων

Σας γνωρίζουμε ότι οι τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 και ώρα 12.00 και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. αντίστοιχα, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος, προκειμένου να ενδυθούν την τήβεννο.

Γραμματεία                     
Τμήματος Χημικών Μηχανικών