Department Department Department Department Department Department Department

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό για όλους τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές των σχολών Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωλογικού, Φυσικού, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Επιστήμης Υλικών.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 3 ημέρες και θα καλύψει θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργαστηριακούς χώρους.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 27 έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 από 09.00-17.00.
Το σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου για την απόκτηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της αντίστοιχης σχολής.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα υπάρξει αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 
Η Συντονιστική Επιτροπή
Υγιεινής & Ασφάλειας