Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζει τα παρακάτω:
A) Προτείνονται για εισαγωγή στο Πρόγραμμα ΜΔΕ οι:
 1. Κρητικού Γεωργία
 2. Ιακωβίδης Ιάκωβος*
 3. Μπάμπος Γεώργιος*
 4. Πήττας Κων/νος
 5. Συμιλλίδης Αλέξανδρος*
 6. Σωτηροπούλου Χριστιάνα*
 7. Δημητροκάλλη Ευαγγελία*
 8. Κουτσιούκη Καλλιόπη*
 9. Χάσα Έριον*
 10. Τσούκα Σοφία*
 11. Σταυρογιαννόπουλος Σταύρος
 12. Ευθυμιάδης Γεώργιος
 13. Κουρτελέσης Μάριος*
 14. Καλλιβωκάς Σπυρίδων*
 15. Γιαννοκώστας Κων/νος*
   

* Εφόσον ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, προσκομίζοντας κατά την εγγραφή τους πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Εάν δεν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο συγκεκριμένο διάστημα, δεν γίνονται δεκτοί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από 2/09/2013 έως 13/09/2013 και ώρες 11:00-13:00 προσκομίζοντας δύο (2) φωτογραφίες (έγχρωμες) και πιστοποιητικό γεννήσεως (αφορά τα αγόρια).