Department Department Department Department Department Department Department

Αίθουσες Σεμιναρίων

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών διαθέτει τρεις αίθουσες Σεμιναρίων. Όλες βρίσκονται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και διαθέτουν υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδύκτυο, data projector, οθόνη προβολής (ή διαδραστικό πίνακα) και πίνακα μαρκαδόρου. Επίσης στις αίθουσες υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω wifi. Οι αίθουσες αυτές χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων, συσκέψεις/συνεδριασεις και παρουσιάσεις σεμιναρίων και διατριβών. Για τους ίδιους σκοπούς και για τις συνεδριάσεις της συνέλευσης του Τμήματος χρησιμοποιείται η αίθουσα της Βιβλιοθήκης 'Α. Χ. Παγιατάκη στο κτίριο επέκτασης.

Δείτε το πρόγραμμα σεμιναρίων των προσκεκλημένων ομιλητών του Τμήματος.

Για να δείτε το πρόγραμμα κρατήσεων  της κάθε αίθουσας πατήστε πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Συναντήσεις - Παρουσιάσεις - Μαθήματα στις Αίθουσες Σεμιναρίων τις 7 επόμενες μέρες

Αίθουσα Σεμιναρίων 1

▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Βιοχημικές Διεργασίες"
Πέμ, 23/01/2020 - 12:00 - 15:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Βελτιστοποίηση Διεργασιών"
Δευ, 27/01/2020 - 17:00 - 20:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Δυναμική Συστημάτων"
Τρι, 28/01/2020 - 11:00 - 14:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Ρεολογία Πολυμερών"
Τρι, 28/01/2020 - 17:00 - 20:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Αίθουσα Σεμιναρίων 2

▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Αριθμητικές Μέθοδοι"
Πέμ, 23/01/2020 - 09:00 - 12:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Φαινόμενα Μεταφοράς"
Πέμ, 23/01/2020 - 17:00 - 18:30
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Φυσική και φυσικοχημεία πολυμερών
Παρ, 24/01/2020 - 09:00 - 11:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία"
Δευ, 27/01/2020 - 09:00 - 12:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Θερμοδυναμική "
Δευ, 27/01/2020 - 12:00 - 15:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι"
Δευ, 27/01/2020 - 17:00 - 20:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Ανόργανα Υλικά"
Τρι, 28/01/2020 - 14:00 - 17:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Φαινόμενα Μεταφοράς"
Τρι, 28/01/2020 - 17:00 - 18:30
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Εναλλακτικές μορφές ενέργειας"
Τετ, 29/01/2020 - 10:00 - 13:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
▸ Μεταπτυχιακό μάθημα "Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι"
Τετ, 29/01/2020 - 15:00 - 18:00
Μαθήματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"

▸ Ομάδα Μαυραντζά
Πέμ, 23/01/2020 - 10:00 - 12:00
Συνάντηση
▸ Συναντήσεις ομαδας κ.Πανδη
Τρι, 28/01/2020 - 16:00 - 18:30
Συνάντηση