Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εγγραφής Προπτυχιακών Φοιτητών

Ανακοινώσεις: 
Παλιότερες Ανακοινώσεις
Παλιότερες Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις Φοιτητών

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ανακοινώνει ότι η εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα έτη (συμπεριλαμβανομένων και των επί πτυχίω φοιτητών) σε όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και οι δηλώσεις επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2011 – 2012, θα διεξαχθούν από 8 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου 2012.

Επισημαίνουμε ότι κάθε φοιτητής εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στη Γραμματεία του Τμήματος του, στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και ταυτόχρονα δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Οφείλουμε δε να σας ενημερώσουμε ότι η μη εγγραφή για δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαταράσσει την πορεία και εξέλιξη της φοίτησης.

Πάτρα 6 Φεβρουαρίου 2012     

Ο Κοσμήτορας                  
της Πολυτεχνικής Σχολής        

Νικόλαος Ανυφαντής