Department Department Department Department Department Department Department

Βιβλιοθήκη Α. Χ. Παγιατάκης


Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται στο κτήριο επέκτασης και είναι ο χώρος στον οποίο στεγάζεται η δανειστική βιβλιοθήκη του Τμήματος και αναγνωστήριο. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με Data Projector και διαδραστικό πίνακα ενώ επίσης παρέχεται ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Διαθέτει περίπου 450 βιβλία τα περισσότερα από τα οποία είναι δωρεά του εκλειπόντος καθηγητή Α. Χ Παγιατάκη, αρκετά αντίτυπα βιβλίων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αντίγραφα διδακτορικών διατριβών κ. ά.

Η αίθουσα Παγιατάκη χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και για άλλες συνεδριάσεις/ εκδηλώσεις του Τμήματος.

Δείτε στη συνέχια μια λίστα βιβλίων της βιβλιοθήκης μας:

Aerosols

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Adhesion of Dust and Powder Zimon A.D. and Corn M. Plenum Press English
Aerosol Measurement Lundgren D.A. and Lippmann M. University Presses of Florida English
Aerosol Microphysics II Marlow W.H. Springer English
Aerosol Science Davies C.N. Academic Press English
Aerosol Science Davies C.N. Academic Press English
Aerosol Science for Engineers Tetsuo Yoshida Power Co. Ltd English
Aerosol Science Theory and Practice Williams M.M.R. and Loyalka S.K. Pergamon Press English
Aerosol Technology Hinds W.C. John Wiley & Sons English
Aerosol Technology in Hazard Evaluation Mercer T.T. Academic Press English
Aerosols and Atmospheric Chemistry Hidy G.M. Academic Press English
Air Pollution Wark K. and Warner C.F. iep English
An Introduction to Theoretical Physical Chemistry Sidney Golden Addison-Wesley English
Analysis of Air Pollutants Warner P.O. John Wiley & Sons English
Assessment of Airborne Particles Mercer T.T. and Morrow P.E. Charles C. Thomas Publisher English
Atmospheric Chemistry Finlayson B.A. and Pitts J.N. John Wiley & Sons English
Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution Seinfeld J.H. John Wiley & Sons English
Electrostatic Spraying of Liquids Bailey A.G. John Wiley & Sons English
Fine Particles Liu Benjamin Academic Press English
Fine Particles in Gaseous Media Hesketh H.E. Ann Arbor Science Publishers English
Highly Dispersed Aerosols Fuchs N.A. and Sutugin A.G. Ann Arbor Science Publishers English
Hydrodynamics and Thermodynamics of Aerosols Voloshchuk V.M. and Sedunov Y.S. John Wiley & Sons English
Introduction to Powder Surface Area Lowell S. John Wiley & Sons English
Modern Optical Methods of Analysis Olsen E.D. McGRAW-HILL English
Particle Size Analysis in Industrial Hygiene Silverman L. and Billings C.E. Academic Press English
Particle Size Measurement Allen T. John Wiley & Sons English
Physics of Drop Formation in the Atmosphere Sedunov Y.S. John Wiley & Sons English
Removal of Trace Contaminants from the Air Deitz V.R. American Chemical Society English
Surface Chemistry and Colloids Kerker M. Butterworth - Heinemann English
The Dynamics of Aerocolloidal Systems Hidy G.M. and Brock J.R. Pergamon Press English
The Measurement of Airborne Particles R.D. Cadle John Wiley & Sons English
The Mechanics of Aerosols Fuchs N.A. and Davies C.N. Pergamon Press English
Topics in Current Aerosol Research Hidy G.M. and Brock J.R. Pergamon Press English
Topics in Current Aerosol Research (Part 2) Hidy G.M. and Brock J.R. Pergamon Press English
Zeta Potential in Colloid Science Hunter Robert J. Academic Press English

Chemical Processes

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Chemical Engineering Kinetics Smith J.M. McGRAW-HILL English
Chemical Reactor Theory Wilhelm Richard H. Prentice-Hall INC. English
Electrochemical Systems Newman John Prentice-Hall INC. English
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics Van Ness H.C. McGRAW-HILL English
Introduction to the Analysis of Chemical Reactors Rutherford Aris Prentice-Hall INC. English
The Mathematical Theory of Diffusion and Reaction in Permeable Catalysts Rutherford Aris Clarendon Press English
The Mathematical Theory of Diffusion and Reaction in Permeable Catalysts Rutherford Aris Clarendon Press English

Chemistry

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Handbook of Chemistry and Physics Weast Robert C. CRC Press English
Mellor's Modern Inorganic Chemistry Parkes G.D. and D. Phil M.A Longman Group Limited English
Organic Chemistry Fieser Louis F. and Fieser Mary English
Organic Chemistry Thornton Morrison Robert and Neilson Boyd Robert Allyn and Bacon Inc English
Physical Chemistry Moelwyn-Hughes E.A. Pergamon Press English
Συνθετικά Μακρομόρια Ντόντος Αναστάσιος Δ. Εκδόσεις Κωσταράκης Greek

Electromagnetic

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Classical Electricity and Magnetism Panofsky W.K. and Phillips M. Addison-Wesley English
Classical Electrodynamics Jackson J.D. John Wiley & Sons English
Classical Mechanics Goldstein H. Addison-Wesley English
Electricity and Magnetism Purcell E.M. McGRAW-HILL English
Foundations of Electromagnetic Theory Reitz J.R. and Milford F.J. Addison-Wesley English
Foundations of Potential Theory Kellogg O.D. Dover Publications Inc English
Linear Circuit Analysis Paskusz G.F. and Bussell B. Prentice-Hall INC. English
Mathematical Principles of Mechanics and Electromagnetism Wang C.C. Plenum Press English
The Theory of Potential and Spherical Harmonics Sternberg W.J. and Smith T.L. University of Toronto Press English
Waves Crawford F.S. McGRAW-HILL English

Fluid Mechanics

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
A First Course in Trubulence Tennekes H. and Lumley J.L. MIT Press English
Advanced Fluid Mechanics Binder R.C. Prentice-Hall INC. English
Applied Hydro- and Aeromechanics Tietjens O.G. Dover Publications Inc English
Boundary-Layer Theory Schlichting Hermann McGRAW-HILL English
Compressible Fluid Flow Oosthuizen P.H. and Carscallen W.E. McGRAW-HILL English
Computational Fluid Dynamics Anderson John D. McGRAW-HILL English
Computational Fluid Dynamics Kollmann Wolfgang McGRAW-HILL English
Computational Fluid Dynamics Kollmann Wolfgang McGRAW-HILL English
Computational Fluid Mechanics Kollmann Wolfgang McGRAW-HILL English
Direct Numerical Simulation for Turbulent Reacting Flows Baritaud Thierry and Poinsot Thierry Editions Technip English
Dynamics of Fluids in Porous Media Bear Jacob Elsevier English
Elementary Fluid Mechanics Vennard J.K. and Street R.L. John Wiley & Sons English
Essentials of Engineering Fluid Mechanics Olson R.M. Harper & Row English
Finite Elements in Fluids Gallagher R.H. and Oden J.T. John Wiley & Sons English
Flow of Fluids Collins Eugene Petroleum Publishing Company English
Flowing Gas-Solids Suspensions Boothroyd R.G. Chapman & Hall English
Fluid Dynamics Hughes W.F. and Brighton J.A. McGRAW-HILL English
Fluid Dynamics of Multiphase Systems Soo S.L. Blaisdell Publishing Company English
Fluid Interfacial Phenomena Croxton C.A. John Wiley & Sons English
Fluid Mechanics Landau L.D. and Lifshitz E.M. Pergamon Press English
Fluid Mechanics White F.M. McGRAW-HILL English
Fluid Mechanics and Hydraulics Giles R.V. McGRAW-HILL English
Fluidization Davisdson J.F. and Harrison D. Academic Press English
Fundamental Mechanics of Fluids Currie I.G. McGRAW-HILL English
Fundamentals of Gas-Particle Flow Rudinger G. Elsevier English
Fundamentals of Hydro- and Aeromechanics Tietjens O.G. Dover Publications Inc English
Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer Welty James R. John Wiley & Sons English
Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer Welty James R. and Wicks Charles E. John Wiley & Sons English
Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability Chandrasekhar S. Dover Publications Inc English
Hydrodynamics Dryden H.L. and Murnaghan F.D. Dover Publications Inc English
Hydrodynamics and Heat Transfer in Fluidized Beds Zabrodsky S.S. MIT Press English
Introduction to Fluid Mechanics Fox Robert W. and McDonald Alan T. John Wiley & Sons English
Introduction to Fluid Mechanics Fox Robert W. John Wiley & Sons English
Introduction to Fluid Mechanics Whitaker Stephen Prentice-Hall INC. English
Introduction to Fluid Mechanics Fox Robert W. and McDonald Alan T. John Wiley & Sons English
Lattice Gas Methods for Partial Differential Equations Doolen G.D. and Frisch U. Addison-Wesley English
Les Houches Charvolin J. and Joanny J.F. Noth-Holland Publishing Company-Amsterdam English
Low Reynolds number hydrodynamics Happel John and Brenner Howard Martinus Hijhoff Publishers English
Mathematical Models of Turbulence Launder B.E. and Spalding D.B. Academic Press English
Measurement of Unsteady Fluid Dynamic Phenomena Richards Bryan E. McGRAW-HILL English
Mechanics of Fluids Massey B.S. Van Nostrand Reinhold English
Mechanics of Fluids Shames Irving H. McGRAW-HILL English
Mechanics of Fluids Shames Irving H. McGRAW-HILL English
Mechanics of Non-Newtonian Fluids Schowalter W.R. Pergamon Press English
Microhydrodynamics Sangtae Kim Dover Publications Inc English
Microhydrodynamics: Principles and Selected Applications Sangtae Kim and Karrila Seppo J. Butterworth - Heinemann English
Multiphase Flow in Porous Media Marle C.M. Gulf Publishing Company English
Perturbation Methods in Fluid Mechanics Milton Van Dyke Academic Press English
Physicochemical Hydrodynamics Levich V.G. Prentice-Hall INC. English
Physicochemical Hydrodynamics Probstein R.F. Butterworth - Heinemann English
Prediction Methods for Turbulent Flows Kollmann Wolfgang MIT Press English
Principles of Non-Newtonian Fluid Mechanics Astarita G. and Marrucci G. McGRAW-HILL English
Stability fo Fluid Motions I Daniel J.D. Springer English
Statistical Fluid Mechanics: Monin A.S. and Yaglom A.M. MIT Press English
Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence Monin A.S. and Yaglom A.M. MIT Press English
Synthetic Membrane Processes Belfort Georges Academic Press English
Theoretical Aerodynamics Milne-Thomson L.M. Dover Publications Inc English
Theoretical Hydrodynamics Milne-Thomson L.M. Macmillan English
Theory of Dispersed Multiphase Flow Meyer R.E. Academic Press English
Transport Mechanisms in Membrane Separation Processes Bitter J.G. Plenum Press English
Transport Phenomena Bird Byron John Wiley & Sons English
Transport Phenomena and Living Systems Lightfoot E.N. John Wiley & Sons English
Trubulence Bradshaw P. Springer English
Turbulence Hinze J.O. McGRAW-HILL English
Turbulence Phenomena Davies J.T. Academic Press English
Turbulent Shear Flows I Durst F. and Launder B.E. Springer English
Viscoelastic Properties of Polymers Ferry John D. John Wiley & Sons English
Waves in Fluids Lighthill James Cambridge University Press English

Handbook - Textbook

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Applied Fluid Dynamics Handbook Blevins R.D. Van Nostrand Reinhold English
Chemical Carcinogens Searle C.E. American Chemical Society English
Chemical Engineers' Handbook Perry J.H. McGRAW-HILL English
Experimental Methods in Polymer Chemistry Rabek J.F. John Wiley & Sons English
Handbook of Applied Instrumentation Considine D.M. and Ross S.D. McGRAW-HILL English
Handbook of Applied Mathematics Pearson C.E. Van Nostrand Reinhold English
Handbook of Heat Transfer Rohsenow W.M. and Hartnett J.P. McGRAW-HILL English
Handbook on Aerosols Dennis R. Technical Information Center English
Lange's Handbook of Chemistry Dean J.A. McGRAW-HILL English
Organic Chemistry Cram D.J. and Hammond G.S. McGRAW-HILL English
Roget's International Thesaurus Chapman R.L. Harper & Row English
Solution Chemistry of Sufactants Mittal K.L. Plenum Press English
Solution Chemistry of Surfactants Mittal K.L. Plenum Press English
The Chemistry of Silica Iler R. John Wiley & Sons English
The Nature of the Chemical Bond Pauling Linus Cornell University Press English
Thermodynamic Constants of Inorganic and Organic Compounds Schmorak J. Ann Arbor - Humphrey Science Publishers English
Unit Processes in Organic Synthesis Groggins P.H. McGRAW-HILL English

Mathematics

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
A Course in Probability Theory Chung Kai Lai Harcourt, Brace & World INC English
A First Course in Partial Differential Equations Weinberger H.F. John Wiley & Sons English
A Friendly Guide to Wavelets Kaiser G. Birkhauser English
A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics Chorin A.J. and Marsden J.E. Springer English
A Survey of Numerical Mathematics Young D.M. and Robert Todd Gregory Addison-Wesley English
A Survey of Numerical Mathematics Young D.M. and Robert Todd Gregory Addison-Wesley English
Advanced Calculus Spiegel M.R. Noth-Holland Publishing Company-Amsterdam English
Advanced Calculus for Applications Hildebrand F.B. Prentice-Hall INC. English
Advanced Engineering Mathematics Ray Wylie C. and Barrett Louis C. McGRAW-HILL English
Advanced Engineering Mathematics Wylie C. Ray and Barrett Louis C. McGRAW-HILL English
Advanced Mathematics for Engineers and Scientists Spiegel Murray R. McGRAW-HILL English
An Elementary Introduction to the Theory of Probability Gnedenko B.V. and Khinchin A.I. Dover Publications Inc English
An Exploration of Chaos Argyris John and Faust Gunter Noth-Holland Publishing Company-Amsterda English
An Introduction to Continuum Mechanics Gurtin E. Morton Academic Press English
An Introduction to Linear Analysis Kreider Kuller and Ostberg Perkins Addison-Wesley English
An Introduction to Numerical Linear Algebra Fox L. Oxford University Press English
An Introduction to Probability Theory and Its Applications Feller W. John Wiley & Sons English
An Introduction to Probability Theory and Its Applications Feller W. John Wiley & Sons English
Applications of Tensor Analysis McConnell A.J. Dover Publications Inc English
Applied Probability Methods with Optimization Applications Ross S.M. Holden-Day English
Applied Regression Analysis Draper N.R. and Smith H. John Wiley & Sons English
Asymptotic Combinatorics with Application to Mathematical Physics Malyshev Vadim and Vershik Anatoly Kluwer Academic Publishers English
Asymptotic Expansions Erdelyi A. Dover Publications Inc English
Boundary and Eigenvallue Problems in Mathematical Physics Sagan Hans Kluwer Academic Publishers English
Chaos Applied to Fluid Mixing Aref H. and El Naschie M.S. Pergamon Press English
Complex Analysis Ahlfors Lars V. McGRAW-HILL English
Complex Variables and Applications Churchill Ruel V. McGRAW-HILL English
Computational Mathematics Demidovich B.P. and Maron I.A. Mir Publishers English
Computational Methods in Ordinary Differential Equations Lambert J.D. John Wiley & Sons English
Computational Methods of Linear Algebra Faddeeva V.N. Dover Publications Inc English
Computational Techniques for Chemical Engineers Rosenbrock H.H. and Storey C. Pergamon Press English
Control of Nonlinear and Hybrid Process Systems Christofides Panagiotis D. and El-Farra Nael H. Springer English
Coping with Chaos Ott Edward and Sauer Tim John Wiley & Sons English
Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences Bevington P.R. McGRAW-HILL English
Differential and Integral Calculus Courant R. Blackie & Son Limited English
Differential and Integral Calculus Courant R. Blackie & Son Limited English
Differential Equations Borrelli Robert L. and Coleman Courtney S. Prentice-Hall INC. English
Differential Equations Wylie C. Ray McGRAW-HILL English
Differential Equations and Mathematical Biology Jones D.S. and Sleeman B.D. Chapman & Hall English
Differential Equations of Mathematical Physics Koshlyakov N.S. and Smirnov M.M. Noth-Holland Publishing Company-Amsterda English
Digital Computation for Chemical Engineers Lapidus Leon McGRAW-HILL English
Elements of Numerical Analysis Henrici P. John Wiley & Sons English
Feedback and Control Systems Distefano J.J. and Stubberud A.R. McGRAW-HILL English
Finite Elements in Fluids Vol. 2 Gallagher R.H. and Oden J.T. John Wiley & Sons English
Finite Size Scaling and Numerical Simulation of Statistical Systems Privman V. World Scientific English
Finite-Diffrerence Methods for Partial Differential Equations Forsythe George E. and Wasow W.R. John Wiley & Sons English
First-Order Partial Differential Equations: Vol. I Rhee Hyun-Ku and Aris Rutherford Prentice-Hall INC. English
First-Order Partial Differential Equations: Vol. II Rhee Hyun-Ku and Aris Rutherford Prentice-Hall Inc English
Foundations of Optimization Beightler C.S. and Phillips D.T. Prentice-Hall INC. English
Foundations of Optimization Wilde D.J. and Beightler C.S. Prentice-Hall INC. English
Foundations of Optimization Beightler C.S. and Don T.P. Prentice-Hall INC. English
Fourier Series Tolstov Georgi P. Dover Publications Inc English
Fourier Series and Boundary Value Problems Churchill Ruel V. and Brown J.W. McGRAW-HILL English
Fractals Feder Jens Plenum Press English
General Topology Lipschutz Seymour McGRAW-HILL English
Green's Functions and Boundary Value Problems Stakgold Ivar John Wiley & Sons English
Implementation of Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations Thomasset Francois Springer English
Integral Equations Tricomi F.G. Dover Publications Inc English
Interpolation and Approximation Davis Philip Dover Publications Inc English
Introduciton to Vectors and Tensors Bowen Ray M. and Wang C.C. Plenum Press English
Introduction to Bessel Functions Bowman Frank Dover Publications Inc English
Introduction to Matrix Analysis Bellman Richard McGRAW-HILL English
Introduction to Modern Statistical Mechanics Chandler David Oxford University Press English
Introduction to Nonlinear Differential and Integral Equations Davis Harold T. Dover Publications Inc English
Introduction to Nonlinear Differential and Integral Equations Davis Harold T. Dover Publications Inc English
Introduction to Numerical Analysis Stoer J. and Bulirsch R. Springer English
Introduction to Percolation Theory Stauffer Dietrich Taylor & Francis English
Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium Malvern Lawrence E. Prentice-Hall INC. English
Introduction to the Theory of Statistics Mood A.M. and Graybill F.A. McGRAW-HILL English
Introduction to Vectors and Tensors Bowen Ray M. and Wang C.C. Plenum Press English
Laplace Transforms Spiegel Murray R. McGRAW-HILL English
Laplace Transforms Stroud K.A. John Wiley & Sons English
Lecture Notes in Biomathematics Ludwig Donald Springer English
Lectures on the Theory of Elliptic Functions Analysis Hancock Harris Dover Publications Inc English
Linear Algebra Shilov Georgi E. Dover Publications Inc English
Linear Difference Equations Miller K.S. Benjamin English
Linear Operator Methods in Chemical Engineering Ramkrishna Doraiswami and Amundson Neal R. Prentice-Hall INC. English
Mathematical Foundations of Statistical Mechanics Khinchin A.I. Dover Publications Inc English
Mathematical Methods for Physicists Arfken George Academic Press English
Mathematical Methods in Chemical Engineering Seinfeld J.H. and Lapidus Leon Prentice-Hall INC. English
Mathematical Methods in Chemical Engineering Amundson Neal R. Prentice-Hall INC English
Mathematical Methods in Operations Research Gue R.L. and Thomas M.E. Macmillan English
Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering Fotiadis Dimitrios I. and Massalas Christos V. World Scientific English
Mathematical Modelling Techniques Rutherford Aris Dover Publications Inc English
Mathematical Physics an Advanced Course Mikhlin S.G. Noth-Holland Publishing Company-Amsterda English
Mathematical Principles of Mechanics and Electromagnetism Wang C.C. Plenum Press English
Mathematical Statistics Wilks S.S. John Wiley & Sons English
Mathematical Topics in Nonlinear Kinetic Theory Bellomo Nicola and Palczewski World Scientific English
Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences Lin C.C. and Segel L.A. SIAM English
Matrices Ayres Frank McGRAW-HILL English
Matrix Iterative Analysis Varga R.S. Prentice-Hall INC. English
Mechanics of Solids and Fluids Long R. Robert Prentice-Hall INC. English
Methods of Numerical Mathematics Brown A.A. Springer English
Modern Introductory Differential Equations Bronson Richard McGRAW-HILL English
Network Analysis Van Valkenburg M.E. Prentice-Hall INC. English
Noise and Stochastic Processes Wax Nelson Dover Publications Inc English
Nonlinear and Robust Control of PDE Systems Christofides Panagiotis D. Birkhauser English
Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems Verhulst Ferdinand Springer English
Nonlinear Instability Chaos and Turbulence Debnath L. and Riahi D.N. Wit Press English
Nonlinear Ordinary Differential Equations in Transport Processes Ames William F. Academic Press English
Nonlinear Partial Differential Equations in Engineering Ames William F. Academic Press English
Numerical Methods and Applications Marchuk Guri I. CRC Press English
Numerical Methods and Fortran Programming McCracken D.D. and Dorn W.S. John Wiley & Sons English
Numerical Solution of Ordinary Differential Equations Lapidus Leon and Seinfeld J.H. Academic Press English
Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods Smith G.D. Clarendon Press English
Operational Mathematics Churchill Ruel V. McGRAW-HILL English
Optimization and Industrial Experimentation Biles W.E. and Swain J.J. John Wiley & Sons English
Ordinary Differential Equations Ince E.L. Dover Publications Inc English
Ordinary Differential Equations Birkhoff Garrett and Rota Gian-Carlo John Wiley & Sonsc English
Parameter Estimation in Engineering and Science Beck James V. and Arnold Kenneth J. John Wiley & Sons English
Partial Differential Equations Fritz John Springer English
Partial Differential Equations Copson E.T. Cambridge University Press English
Pertubation Methods in Applied Mathematics Cole J.D. Ginn/Blaisdell English
Perturbation Methods Nayfeh Ali Hasan John Wiley & Sons English
Physical Organic Chemistry Hine Jack McGRAW-HILL English
Probability Theory I Loeve M. Springer English
Probability Theory I Loeve M. Springer English
Probability Theory II Loeve M. Springer English
Process Analysis by Statistical Methods Himmelblau D.M. John Wiley & Sons English
Quantitative Stereology Underwood E.E. Addison-Wesley English
Quasilinear Hyperbolic Systems and Waves Jeffrey A. Pitman Publishing English
Random Point Processes Snyder D.L. John Wiley & Sons English
Scattering Theory and Biomedical Engineering Modelling and Applications Dassios G. and Fotiadis Dimitrios I. World Scientific English
Self-Organization in Nonequilibrium Systems Nicolis G. and Prigogine I. John Wiley & Sons English
Set Theory and Related Topics Lipschutz Seymour McGRAW-HILL English
Similarity Self-Similarity and Intermediate Asymptotics Barenblatt G.I. Consultants Bureau English
Solution of Differential Equation Models by Polynomial Approximation Villadsen John and Michelsen Michael L. English
Special Functions and Their Applications Lebedev N.N. and Silverman Richard A. Dover Publications Inc English
Stability of Motion Krasovskii N.N. and Brenner J.L. Stanford University Press English
Stability Theory by Liapunov's Direct Method Rouche N. and Habets P. Springer English
Statistical Mechanics Hill Terrell L. Dover Publications Inc English
Statistics for Experimenters Box G.E.P. and Hunter W.G. John Wiley & Sons English
Stochastic Differential Equations and Applications Friedman A. Academic Press English
Stochastic Differential Equations and Applications Friedman A. Academic Press English
Stochastic Processes Lambert J.D. Springer English
Stochastic Processes Parzen Emanuel Holden-Day English
Stochastic Processes Prabhu N.U. Macmillan English
Studies in the Theory of Random Processes Skorokhod A.V. Addison-Wesley English
Synergetics Haken H. Springer English
Synergetics Haken H. Springer English
The Finite Element Method Alan Davies J. Clarendon Press English
The Foundations of Geometry and the Non-euclidean Plane Martin George E. Intext Educational Publishers English
The Fourier Integral and Certain of its Applications Wiener Norbert Dover Publications Inc English
The Fourier Transform and Its Applications Bracewell Ronald McGRAW-HILL English
The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases Chapman F.R.S. and Cowling T.G. Cambridge University Press English
The Method of Weighted Residuals and Variational Principles Finlayson B.A. Academic Press English
The Theory of Stochastic Processes Cox D.R. and Miller H.D. Methuen & Co Ltd English
The Variational Method in Engineering Schechter R.S. McGRAW-HILL English
Theory of Ordinary Differential Equations Coddington Earl A. and Levinson Norman McGRAW-HILL English
Theory of Stochastic Processes Louvish D. John Wiley & Sons English
Vector and Tensor Analysis Hay G.E. Dover Publications Inc English
Vector and Tensor Analysis Coburn Nathaniel Dover Publications Inc English
Vector and Tensor Analysis with Applications Borisenko A.I. and Tarapov I.E. Prentice-Hall INC. English
Ανάλυση Fourier Spiegel Murray R. and Περσίδης Σ.Κ. McGRAW-HILL English
Mathematica και Εφαρμογές Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Ανώτερα Μαθηματικά Βασιλείου Φ. ΕΜΠ Greek
Ανώτερα Μαθηματικά Τόμος ΙΙ Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek
Ανώτερα Μαθηματικά Τόμος ΙΙΙ Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek
Ανώτερα Μαθηματικά Τόμος Τρίτος Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek
Ανώτερα Μαθηματκά Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek
Απειροστικός Λογισμός Thomas G.B. Finney R.L. and Τσιγκάνος Κανάρης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Απειροστικός Λογισμός Τόμος Β΄ Thomas G.B. Finney R.L. and Τσιγκάνος Κανάρης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Γενικά Μαθηματικά Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek
Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές Strang Gilbert and Παμφίλος Πάρις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Διανυσματικός Λογισμός Marsden J.E. Tromba A.J. and Γιαννόπουλος Απόστολος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά David Logan J. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες Κουτρουβέλης Ι.Α. Εκδόσεις Συμμετρία Greek
Εφηρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek
Θεωρία Πιθανοτήτων Ρούσσας Γεώργιος and Ιωαννίδης Δημήτριος Εκδόσεις Ζήτη Greek
Λογισμός σε Πολλαπλότητες Spivak Michael and Μαγειρόπουλος Μανώλης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Μαθήματα Ανωτέρων Μαθηματικών Βασιλείου Φ. ΕΜΠ Greek
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Δάσιος Γεώργιος and Κυριάκη Κυριακή Γ. Δάσιος Greek
Μιγαδικές Συναρτήσεις και Εφαρμογές Churchill R.V. Brown J.W. and Καραγιαννάκης Δημήτρης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Πιθανότητες και Στατιστική Spiegel Murray R. and Περσίδης Σ.Κ. McGRAW-HILL Greek
Πρόχειρες Σημειώσεις Ανωτέρων Μαθηματικών Τόμος Ι Κριτικός Ν. ΕΜΠ Greek
Στατιστικές Μέθοδοι Κουτρουβέλης Ι.Α. Εκδόσεις Συμμετρία Greek
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Σταυρακάκης Νίκος Παπασωτηρίου Greek
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Δάσιος Γεώργιος Γ. Δάσιος Greek
Τριγωνομετρικές Σειρές Zygmund Antoni Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Τυπολόγιον Ανωτέρων Μαθηματικών Δασκαλοπούλου Δ.Γ. ΕΜΠ Greek

Physics

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Dynamics Ginsberg Jerry H. John Wiley & Sons English
Electrical Engineering Circuits Skilling Hugh Hildreth John Wiley & Sons English
Handbook of Physics Condon E.U. and Odishaw Hugh McGRAW-HILL English
Lectures on Physics Vol. I Feynman Richard P. and Leighton Robert B. Addison-Wesley English
Lectures on Physics Vol. II Feynman Richard P. and Leighton Robert B. Addison-Wesley English
Lectures on Physics Vol. III Feynman Richard P. and Leighton Robert B. Addison-Wesley English
The New Physics Davies Paul Cambridge University Press English
Towards the First Silicon Laser Pavesi Lorenzo and Gaponenko Sergey Kluwer Academic Publishers English
Vector Mechanics for Engineers Beer Ferdinand and Johnston Russell E. McGRAW-HILL English
Vector Mechanics for Engineers Beer Ferdinand and Johnston Russell E. McGRAW-HILL English
Αντοχή των Υλικών Κωβαίος Μιχαήλ ΕΜΠ Greek

Polymers

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Flexible Polymers at a Solid-Liquid Interface Cohen Stuart M.A. Druk English
Polymers in Solution Cloizeaux Jacques and Jannink Gerard Clarendon Press English
Scaling Concepts in Polymer Physics Gennes Pierre-Gilles Cornell University Press English
The Theory of Polymer Dynamics Doi M. and Edwards S.F. Clarendon Press English
Viscoelastic Properties of Polymers Ferry John D. John Wiley & Sons English

Transport Phenomena

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Convective Heat and Mass Transfer Kays W.M. McGRAW-HILL
Advances in Chemical Engineering Vol. I Drew Thomas B. and Hoopes John W. Jr Academic Press English
Analysis of Heat and Mass Transfer Eckert E.R.G. and Drake Robert M. McGRAW-HILL English
Applied Heat Transfer Todd J.P. and Ellis H.B. Harper & Row English
Applied Mathematics in Chemical Engineering Mickley H.S. and Sherwood T.K. McGRAW-HILL English
Basic Circuit Analysis O'Malley John McGRAW-HILL English
Conduction of Heat in Solids Carslaw H.S. and Jaeger J.C. Oxford University Press English
Convection in Porous Media Nield Donald A. and Bejan Adrian Springer English
Convective Heat and Mass Transfer Kays W.M. and Crawford M.E. McGRAW-HILL English
Diffusion and Heat Transfer in Chemical Kinetics Frank-Kamenetskii David A. Plenum Press English
Diffusion Mass Transfer in Fluid Systems Cussler E.L. Cambridge University Press English
Elements of Transport Phenomena Sissom Leighton and Pitts Donald McGRAW-HILL English
Elements of Transport Phenomena Sissom Leighton and Pitts Donald McGRAW-HILL English
Elements of Transport Phenomena Sissom Leighton and Pitts Donald McGRAW-HILL English
Emulsion Polymers and Emulsion Polymerization Bassett D.R. and Hamielec A.E. American Chemical Society English
Fluid Flow and Heat Transfer Lydersen A.L. John Wiley & Sons English
Fundamental Principles of Heat Transfer Whitaker Stephen Pergamon Press English
Fundamentals of Heat Transfer Chapman A.J. Macmillan English
Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer Welty James R. and Wicks Charles E. John Wiley & Sons English
Fundamentals of Temperature Pressure and Flow Measurements Benedict R.P. John Wiley & Sons English
Fundamentals of Transport Phenomena Fahien R.W. McGRAW-HILL English
Fundamentals of Transport Phenomena in Porous Media IAHR Elsevier English
Heat and Mass Transfer Luikov A. Mir Publishers English
Heat and Mass Transfer Eckert E.R.G. McGRAW-HILL English
Heat and Mass Transfer Gupta Vijay and Spinivasan J. McGRAW-HILL English
Heat Transfer Pitts Donald and Sissom Leighton McGRAW-HILL English
Heat Transfer Holman J.P. and White P.R.S. McGRAW-HILL English
Heat Transfer in Boiling Hahne E. and Grigull U. Academic Press English
Interface Segregation and Related Processes in Materials Nowotny J. Trans Tech Publications English
Investigations on the Theory of the Brownian Movement Einstein Albert Dover Publications Inc English
Laminar Flow and Convective Transport Processes Gary Leal L. Butterworth - Heinemann English
Macrotransport Processes Brenner Howard and Edwards David A. Butterworth - Heinemann English
Mathematical Theory of Transport Processes in Gases Ferziger J.H. and Kaper H.G. Noth-Holland Publishing Company-Amsterda English
Measurements in Heat Transfer Eckert E.R.G. and Goldstein R.J. McGRAW-HILL English
Multicomponent Diffusion Cussler E.L. Elsevier English
Multiphase Flow in Polymer Processing Chang Dae Han Academic Press English
Non-Newtonian Flow and Heat Transfer Skelland A.H.P. John Wiley & Sons English
Principles of Heat Transfer in Porous Media Kaviany M. Springer English
Principles of Trubulent Fired Heat Monnot G. and Feugier A.F. Editions Technip English
Process Heat Transfer Kern Donald Q. McGRAW-HILL English
Process Heat Transfer Kern Donald Q. McGRAW-HILL English
Stability of Reaction and Transport Processes Denn M.M. Prentice-Hall Inc English
Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association TEMA Technical Committee Tubular Exchanger Manufacturers Associat English
Statistical Mechanics McQuarrie D.A. Harper & Row English
The Kinematics of Mixing: Stretching Chaos and Transport Ottino J.M. Cambridge University Press English
The Principles of Chemical Equilibrium Denbigh Kenneth Cambridge University Press English
Transfer Processes Edwards D.K. and Denny V.E. McGRAW-HILL English
Transport Phenomena Brodkey R.S. and Hershey H.C. McGRAW-HILL English
Transport Phenomena Beek W.J. and Muttzall K.M. John Wiley & Sons English
Transport Phenomena Data Companion Janssen L.P.B.M. and Warmoeskerken M.M.C.G. Edward Arnold & Delftse English
Two-Phase Momentum Heat and Mass Transfer in Chemical Process and Energy Engineering Systems Durst F. and Tsiklauri G.V. N.H. Afgan McGRAW-HILL English
Two-Phase Momentum Heat and Mass Transfer in Chemical Process and Energy Engineering Systems Durst F. and Tsiklauri G.V. N.H. Afgan McGRAW-HILL English
Viscoelastic Properties of Polymers Ferry John D. John Wiley & Sons English
Principi di Ingegneria Chimica Foraboschi F.P. Unione Tipografico Italian

Water Resources

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Computational Methods in Water Resources Hassanizadeh Majid S. and Gray William G. Elsevier English
Computational Methods in Water Resources Bentley L.R. and Sykes J.F. et al Balkema English
Computational Methods in Water Resources Bentley L.R. and Sykes J.F. et al Balkema English
Developments in Water Science Hassanizadeh Majid S. and Gray William G. Elsevier English
Hydrology for Engineers Linsley Ray K. Jr. and Kohler Max A. McGRAW-HILL English
Water-Resources Engineering Linsley Ray K. Jr. and Franzini Joseph B. McGRAW-HILL English

Thermodynamics

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Atkins' Physical Chemistry Atkins Peter and de Paula Julio Oxford University Press English
Beyond Equilibrium Thermodynamics Ottinger Hans Christian John Wiley & Sons English
Fundamentals of Classical Thermodynamics Van Wylen Gordon J. John Wiley & Sons English
Into the Cool Schneider Eric D. and Sagan Dorion The University of Chicago Press English
Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena Stanley Eugene H. Oxford University Press English
Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria Prausnitz John M. Prentice-Hall INC. English
Physical Chemistry Moore Walter J. Prentice-Hall INC. English
Physical Chemistry of Surfaces Adamson Arthur W. John Wiley & Sons English
Thermodynamics of Flowing Systems Beris Antony N. and Edwards Brian J. Oxford University Press English
Κβαντομηχανική Ι Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Κβαντομηχανική Ια Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Κβαντομηχανική Ιβ Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Κβαντομηχανική ΙΙ Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Κβαντομηχανική ΙΙΙ Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Σχετικιστική Κβαντομηχανική Τραχανάς Στέφανος Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Greek
Φυσικοχημεία Τομος Ι Σκουλικίδης Θεοδώρου Ν. ΕΜΠ Greek
Φυσικοχημεία Τομος ΙΙ Σκουλικίδης Θεοδώρου Ν. ΕΜΠ Greek

Colloidal Systems

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Chemical Process Principles Hougen Olaf A. and Watson Kenneth M. John Wiley & Sons English
Coagulation and Stability of Disperse Systems Sonntag H. and Strenge K. John Wiley & Sons English
Colloid and Interface Science Kerker Milton and Zettlemoyer Albert C. Academic Press English
Foundations of Colloid Science Hunter Robert J. Oxford University Press English
Foundations of Colloid Science Hunter Robert J. Clarendon Press English
Fundamentals of Interface and Colloid Science Lyklema J. Academic Press English
Intermolecular and Surface Forces Israelachvili Jacob N. Academic Press English
On the Transport Deposition and Filtration of Aerosol Particles Wydzialu Prace Oficyna Wydawnicza English
Physical Chemistry of Surfaces Adamson Arthur W. John Wiley & Sons English
Physics of Dendrites Galenko P.K. and Zhuravlev V.A. World Scientific English
Surface Tension and Adsorption Defay R. and Prigogine I. Longman Group Limited English

Porous Materials

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Bioremediation Principles Eweis Ergas and Chang Schroeder McGRAW-HILL English
Groundwater ecology Griebler Danielopol and Gibert Nachtnebel Notenboom Directorate-General for Research English
Molecular Theory of Capillarity Rowlinson J.S. and Widom B. Clarendon Press English
Multiphase Flow and Transport Processes in the Subsurface Helmig Rainer Springer English
The Physics of Fluids in Hierachical Porous Media: Angstroms to Miles Cushman John H. Kluwer Academic Publishers English
Theory of Fluid Flows Through Natural Rocks Barenblatt G.I. and Entov V.M. Kluwer Academic Publishers English

Other

Τίτλος Συγγραφέας Εκδόσεις Γλώσσα
Collection of Problems in Physical Chemistry Bares Jiri and Cerny Cestmir Pergamon Press English
Thermodynamics Guggenheim E.A. Noth-Holland Publishing Company-Amsterda English
Δυναμική Συστημάτων Παύλου Σταύρος Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών Greek
Πιθανότητες και Στατιστική Spiegel M.R. and Περσίδης Σ.Κ. McGRAW-HILL Greek