Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Ανακοινώσεις: 
Παλιότερες Ανακοινώσεις
Παλιότερες Ανακοινώσεις: 
Ανακοινώσεις Φοιτητών

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζει τα παρακάτω:

A) Την εισαγωγή στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ. Δ.) των παρακάτω υποψηφίων:

 1. Bajerano Pablo
 2. Παναγιωτοπούλου Βασιλική

Β) Την εισαγωγή στο Πρόγραμμα που οδηγεί σε ΜΔΕ των παρακάτω υποψηφίων:

 1. Ζακούρα Μαρία(*)
 2. Πίκιος Ανδρέας(*)
 3. Γκατζέλης Γεώργιος
 4. Κουραμλίδης Ανδρέας(*)
 5. Παναγόπουλος Ιωάννης
 6. Ρετσινάς Ανδρέας
 7. Καλαχάνης Δημήτριος
 8. Αθανασόπουλος Ευάγγελος
 9. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος(*)
 10. Κουτσοσπύρου Νεφέλη(*)
 11. Χατζηκαλύμνιου Αλεξάνδρα(*)
 12. Χατζημιχαήλ Ραλλού(*)
 13. Κοντός Σπυρίδων
 14. Βρακατσέλη Βασιλική

(*) Εφόσον ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, προσκομίζοντας κατά την εγγραφή τους πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών . Εάν δεν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο συγκεκριμένο διάστημα, δεν γίνονται δεκτοί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από 1/02/2012 έως 10/02/2012 και ώρες 11:00-13:00 προσκομίζοντας τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες) και πιστοποιητικό γεννήσεως (αφορά τα αγόρια).