Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπές Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές με στόχους α) τον καταμερισμό εργασίας για την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων και β) την συστηματική προετοιμασία της συζήτησης των αντιστοίχων θεμάτων στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Μπορείτε να δείτε την στελέχωση και τις αρμοδιότητες της κάθε επιτροπής και των μελών τους ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:
 1. Επιτροπή Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού και Ερευνητικής Πολιτικής
 2. Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 3. Επιτροπή Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών
 4. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5. Επιτροπή Οικονομικών
 6. Επιτροπή Κτιρίων και Υποδομών
 7. Επιτροπή Προβολής Έργου του ΤΧΜ & Εκδηλώσεων - Σεμιναρίων
 8. Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
 9. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
 10. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 11. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης & Διεθνών Προγραμμάτων
 12. Επιτροπή Εθελοντικών Δράσεων
 13. Επιτροπή Αποφοίτων Τμήματος
 14. Επιτροπή Φοιτητικών Εργαστηρίων