Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Κτιρίου και Υποδομών

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Γ. Τσαμόπουλος (Καθ.) Κατανομή χώρων
Μέλη Π. Βαφέας (Αν. Καθ.) Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων
Α. Κατσαούνης (Καθ.) Συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων
Σ. Φαναριώτης (Γραμ.) Γραμματέας ΤΧΜ
 
Ομάδα Υποστήριξης Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστών και Δικτύων ΤΧΜ

Επικοινωνία: 

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: ktirio@chemeng.upatras.gr