Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Κτιρίου και Υποδομών

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Π. Βαφέας (Επ. Καθ.)  
Μέλη Χ. Παρασκευά (Αν. Καθ.) Κατανομή Χώρων, Αίθουσες Διδασκαλίας/Σεμιναρίων
Α. Κατσαούνης (Αν. Καθ.) Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Σ. Φαναριώτης (Γραμ.) Γραμματέας ΤΧΜ
 
Ομάδα Υποστήριξης Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστών και Δικτύων ΤΧΜ

Επικοινωνία: 

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: ktirio@chemeng.upatras.gr