Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Υπευθυνότητα
Συντονιστές

Α. Κατσαούνης (Αν. Καθ.)

Β. Μαυρατζάς (Καθ.)

 
Μέλη Ι. Τσαμόπουλος (Καθ.) Συγκεκριμένες υπευθυνότητες ανατίθενται από την επιτροπή
Σ. Πανδής (Καθ.)
Κ. Τσιτσιλιάνης (Καθ.)
Δ. Κονταρίδης (Καθ.)
Ι. Κούκος (Αν. Καθ.)
Χ. Πυλή (ΙΔΑΧ)
Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: Grad@chemeng.upatras.gr