Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Οικονομικών

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Δ. Βαγενάς (Καθ.) Διαχείριση Δωρεών
Μέλη Α. Κατσαούνης (Αν. Καθ.)  
Μ. Θεοδωρακοπούλου (ΕΤΕΠ) Διαχείριση Τακτικού Προϋπολογισμού 
Σ. Σπηλιωτοπούλου (ΔΥ)
Χ. Πιλίση (ΕΤΕΠ) Διαχείριση Πιστώσεων ΤΣΜΕΔΕ
Μ. Σύψα (ΕΤΕΠ) Διαχείριση λοιπών προγραμμάτων ΤΧΜ στον ΕΛΚΕ

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: Fin@chemeng.upatras.gr