Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

  Υπευθυνότητα
Συντονιστές

Γ. Αγγελόπουλος (Καθ.)

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Ι. Δημακόπουλος (Αν. Καθ.) Υπεύθυνος διεθνών προγραμμάτων
Μέλη Δ. Σπαρτινός (Λεκτ.)  Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Εκδρομών
Ε. Σταματίου (ΕΤΕΠ) Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: stage@chemeng.upatras.gr