Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Προβολής Έργου του ΤΧΜ & Εκδηλώσεων - Σεμιναρίων

  Υπευθυνότητα
Συντονιστής Δ. Βαγενάς  (Καθ.) Σχέσεις με τη βιομηχανία και τους τοπικούς φορείς
Μέλη Ι. Δημακόπουλος (Επ. Καθ.) Επίβλεψη ιστότοπου και ψηφιακού υλικού για την προβολή του ΤΧΜ
Γ. Πασπαράκης (Αν. Καθ.) Οργάνωση σεμιναρίων - παρουσιάσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
Χ. Παρασκευά (Καθ.) Σεμινάρια ΤΧΜ

Σ. Μπογοσιάν (Καθ.)

Ομάδα εθελοντών φοιτητών

Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)
Ε. Αντωνοπούλου (Μον. ΔΥ) Υποστήριξη εκδηλώσεων TXM
Σ. Μπρόσντα (ΕΔΙΠ) Προβολή ΤΧΜ σε σχολεία, συλλόγους κ.α.
Κ. Σάντας (ΕΤΕΠ) Τεχνικός Υπεύθυνος Ιστότοπου ΤΧΜ
Ε. Μαυρέλη (ΕΤΕΠ) Γραμματειακή υποστήριξη

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: PR@chemeng.upatras.gr
Για υποψήφιους φοιτητές: info@chemeng.upatras.gr