Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

   Υπευθυνότητα
Συντονιστής Σ. Μπεμπέλης (Καθ.) Οδηγός Σπουδών
Μέλη     Π. Βαφέας (Επ. Καθ.) Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ι. Δημακόπουλος (Επ. Καθ.) Πρόγραμμα Εξετάσεων
Δ. Κονταρίδης (Καθ.) Οδηγός σπουδών (στην Αγγλική)
Μ. Κορνάρος (Αν. Καθ.) Κατανομή επικουρικού έργου
Σφήκας (ΕΔΙΠ) Πρόγραμμα Επιτηρήσεων
Επικοινωνία:
 
Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: UGrad@chemeng.upatras.gr