Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

   Υπευθυνότητα
Συντονιστής Δ. Κονταρίδης (Καθ.) Οδηγός Σπουδών (στην Αγγλική)
Μέλη     Π. Βαφέας (Αν. Καθ.) Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ι. Δημακόπουλος (Επ. Καθ.) Πρόγραμμα Εξετάσεων
Σ. Μπεμπέλης (Καθ.) Οδηγός σπουδών
Μ. Κορνάρος (Αν. Καθ.) Κατανομή επικουρικού έργου
Ε. Αμανατίδης (Αν. Καθ.) Σύγκριση προγράμματος σπουδών με αντίστοιχα προγράμματα ΧΜ της αλλοδαπής
Γ. Κυριακού (Αν. Καθ.) Σύγκριση προγράμματος σπουδών με αντίστοιχα προγράμματα ΧΜ της αλλοδαπής
Σφήκας (ΕΔΙΠ) Πρόγραμμα Επιτηρήσεων
Επικοινωνία:
 
Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: UGrad@chemeng.upatras.gr