Department Department Department Department Department Department Department

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

Συντονιστής Δ. Σπαρτινός (Λέκτ.)
Μέλη Μ. Δημαρόγκωνα (Επ. Καθ.)
Χ. Παρασκευά (Καθ.)
Β. Στιβανάκης (Λέκτ.)
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών

Επικοινωνία:

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: students@chemeng.upatras.gr