Department Department Department Department Department Department Department

Ερευνητικά Προγράμματα

2024

ELKE UPatras
Αγγελόπουλος Γεώργιος
2011 - 2024

2016

European Union
Eleftherios Amanatides
2012 - 2016

ΓΓΕΤ
Constantinos Vayenas
2012 - 2016

2015

Greek Ministry of Education
Dimitris Kondarides
2011 - 2015

Greek Ministry of Education
Dimitris Kondarides
2012 - 2015

Greek Ministry of Education
Dimitris Kondarides
2012 - 2015

Greek Ministry of Education
Xenophon Verykios Dimitris Kondarides
2012 - 2015

European Union
Soghomon Boghosian
2012 - 2015

Ιδρυμα Προώθησης Έρευνας, ΚΥΠΡΟΣ
Soghomon Boghosian
2012 - 2015

Ministry of Education
Dimitrios Mataras
Eleftherios Amanatides
George N. Angelopoulos
2012 - 2015

ΓΓΕΤ
John Tsamopoulos
2012 - 2015

ΓΓΕΤ
John Tsamopoulos
2012 - 2015

Panagiotis Lianos
2013 - 2015

National project
Vlasis Mavrantzas
2012 - 2015

National project
Vlasis Mavrantzas
2012 - 2015

ΕΕ, Εθνικοί πόροι
George N. Angelopoulos
Dimitrios Spartinos
Victor Stivanakis
2010 - 2015

2014

Petros Koutsoukos
2012 - 2014

European Union, COST Action
Eleftherios Amanatides
2011 - 2014

University of Patras
Dimitrios Mataras Eleftherios Amanatides
2010 - 2014

ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας
John Tsamopoulos
2010 - 2014

2013

2008 E.ON International Research Initiative (EIRI)
Dimitris Kondarides Panagiotis Lianos
2011 - 2013

University of Patras, Research Committee
Panayiotis Vafeas
2010 - 2013

ARCHERS Inc
Eleftherios Amanatides Dimitrios Mataras
2011 - 2013

European Union
Dimitrios Mataras
Eleftherios Amanatides
Vlasis Mavrantzas
2010 - 2013

AIR LIQUIDE
Dimitrios Mataras Eleftherios Amanatides
2011 - 2013

ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
Dionisis Mantzavinos
2011 - 2013

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Dionisis Mantzavinos
2010 - 2013

University of Patras
Vlasis Mavrantzas
2010 - 2013

EC
Vlasis Mavrantzas
2010 - 2013

EC
Vlasis Mavrantzas
2011 - 2013

National project
Vlasis Mavrantzas
2011 - 2013

GSRT
George N. Angelopoulos
Ioannis K. Kookos
Victor Stivanakis
2007 - 2013

EU
George N. Angelopoulos Ioannis K. Kookos
2011 - 2013

ELKE UPatras
George N. Angelopoulos
2011 - 2013

2012

DELTA MIN
Petros Koutsoukos
2008 - 2012

OERLIKON Solar
Dimitrios Mataras Eleftherios Amanatides
2010 - 2012

AEC Inc
Eleftherios Amanatides
2011 - 2012

EU
Vlasis Mavrantzas John Tsamopoulos
2009 - 2012

FP7
Dionisis Mantzavinos
2010 - 2012

Ινστιτούτο Προώθησης Έρευνας Κύπρου
Dionisis Mantzavinos
2010 - 2012

European Commission
Dionisis Mantzavinos
2010 - 2012

European Union
Vlasis Mavrantzas
2009 - 2012

2011

Archers Inc. US
Dimitrios Mataras Eleftherios Amanatides
2011 - 2011

FP6-RII3 (Research Infrastructures)
Spyridon Ladas
2006 - 2011

2010

European Union
Dimitrios Mataras Eleftherios Amanatides
2006 - 2010

ΕΟΧ
Dionisis Mantzavinos
2010 - 2010

Ινστιτούτο Προώθησης Έρευνας Κύπρου
Dionisis Mantzavinos
2018 - 2010

2009

ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης
Dionisis Mantzavinos
2008 - 2009

2008

2007

GSRT
George N. Angelopoulos Victor Stivanakis
2003 - 2007

GSRT
George N. Angelopoulos
2005 - 2007

2000