Department Department Department Department Department Department Department

Ερευνητικές Θέσεις Εργασίας

Ανακοινώσεις: 
Παλιότερες Ανακοινώσεις
Παλιότερες Ανακοινώσεις: 
Θέσεις Εργασίας

Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώθηκε η προκύρηξη πέντε (5) ερευνητικές θέσεις εργασίας. Δείτε αναλυτικά τις απαιτήσεις καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας

  • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή για Μηχανολόγο ή Χημικό Μηχανικό, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος, με εμπειρία σε Θεωρητική και Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών, για το εγκεκριμένο για χρηματοδότηση έργο «Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση» του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009. Διάρκεια έργου: 3 χρόνια. Υπεύθυνος: Δημήτρης Χατζηαβραμίδης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, (210)7723125, dthatzia@central.ntua.gr.
  • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή για Μηχανολόγο ή Χημικό Μηχανικό, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος, με εμπειρία σε Πειραματική Μηχανική Ρευστών και Κατασκευές, για το εγκεκριμένο για χρηματοδότηση έργο «Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση» του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009. Διάρκεια έργου: 3 χρόνια. Υπεύθυνος: Δημήτρης Χατζηαβραμίδης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, (210)7723125, dthatzia@central.ntua.gr.
  • Δύο (2) θέσεις ερευνητή για Μηχανολόγους ή Χημικούς Μηχανικούς, υποψήφιους για Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημική Μηχανική, με ενδιαφέροντα σε Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Ρευστών και Πολυμερή, για το εγκεκριμένο για χρηματοδότηση έργο «Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση» του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009. Υπεύθυνος: Δημήτρης Χατζηαβραμίδης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, (210)7723125, dthatzia@central.ntua.gr.
  • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή με πιθανή αμοιβή για Μηχανολόγο ή Χημικό Μηχανικό, που πρόσφατα απόκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα, με εμπειρία σε Ενεργειακές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπεύθυνος: Δημήτρης Χατζηαβραμίδης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, (210)7723125, dthatzia@central.ntua.gr.