Department Department Department Department Department Department Department

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών είναι ιδρυμένα τα παρακάτω εργαστήρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μεταλλογνωσίας Γ. Αγγελόπουλος
Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας Γ. Σταΐκος
Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας Σ. Κέννου
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας Π. Κουτσούκος
Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών Σ. Μπογοσιάν
Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων Β. Μαυραντζάς
Πολυμερών Κ. Τσιτσιλιάνης
Υλικών και Μεταλλουργίας Γ. Αγγελόπουλος
Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών ----
Τεχνολογίας Πλάσματος Δ. Ματαράς
Ετερογενούς Κατάλυσης Ξ. Βερύκιος
Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας Κ. Βαγενάς
Επιστήμης Επιφανειών Σ. Λαδάς
Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Μ. Κορνάρος
Δυναμικής Συστημάτων Σ. Παύλου
Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής Χ. Παρασκευά
Μηχανικής Ρευστών και Ενέργειας ----
Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας Ι. Τσαμόπουλος
Ρύθμισης Διεργασιών Κ. Κράβαρης
Πληροφορικής για Μηχανικούς Δ. Ματαράς
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Γ. Δάσιος