Department Department Department Department Department Department Department

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο και αναμορφώθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.