Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα: "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" (S.E.FER.RY)

Ανακοινώσεις: 
Παλιότερες Ανακοινώσεις
Παλιότερες Ανακοινώσεις: 
Θέσεις Εργασίας

Το Εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-32-636 (S.E.FER.RY)», που χρηματοδοτείται από την ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ (ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝ ΙΙ), και η υλοποίησή του ξεκίνησε 10/01/2011, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο.

Οι ερευνητικές περιοχές που θα καλυφθούν από τον ερευνητή, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Υλικών και Μεταλλουργίας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι οι ακόλουθες:

Περιοχή Α:

 • Θεωρητική ανασκόπηση της μεθόδου ανάλυσης των απαερίων κατά την τήξη scrap.
 • Διαδικασία συλλογής υλικού και συγγραφής των αναφορών προόδου του έργου με βάση την πρόοδο των εργασιών σε εξαμηνιαία βάση.
 • Παρακολούθηση όλων των συναντήσεων της συντονιστικής επιτροπής της κοινοπραξίας του έργου και παρουσίαση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια του έργου.

Περιοχή Β:

 • Απεικόνιση της μεταλλουργικής διεργασίας, κατά την οποία παρακολουθείται η λειτουργία του συστήματος GASCON-TETHYS® και γίνονται συνεχής δειγματοληψίες αερίων αλλά και σκωρίας για την μελέτη της τελευταίας.

Περιοχή Γ:

 • Μαθηματική προσομοίωση των ετερογενών δράσεων μεταξύ ρευστής σκωρίας και μετάλλου, που λαμβάνουν χώρα στην ηλεκτροκάμινο τήξης scrap.
 • Συντονισμός και διενέργεια της προσομοίωσης.
 • Διαδικασία συγγραφής τελικής έκθεσης με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των εργασιών, καθώς και συνολική αξιολόγηση του έργου.

Χρόνος Παράδοσης: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικής Σχολής
 • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (First Certificate in English)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία από άλλα ερευνητικά προγράμματα.

Η απασχόληση του ερευνητή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν στο Εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, υπόψιν Αναπλ. Καθηγητή Γεώργιο Αγγελόπουλο, μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2011, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλους σπουδών
 4. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 5. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους

Η επιλογή του ερευνητή θα γίνει ύστερα από συνέντευξη και εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων.

Για περισσότερα στοιχεία, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Υλικών και Μεταλλουργίας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-969530.