Department Department Department Department Department Department Department

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.02.2019

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2018-2019 καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Επιστήμη & Τεχνολογία Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών».
 

Σημειωση: Το ορολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018 - 2019 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.