Department Department Department Department Department Department Department

Γενική Οικολογία

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Τμήμα Βιολογίας
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_798
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:3