Department Department Department Department Department Department Department

Διάβρωση και Προστασία Υλικών

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Μπεμπέλης Συμεών
Στιβανάκης Βίκτωρ
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10ο Εξάμηνο
ΘΕ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:4