Department Department Department Department Department Department Department

Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Πανδής Σπυρίδων
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10ο Εξάμηνο
ΘΕ: Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A6
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:4
https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2115/