Department Department Department Department Department Department Department

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_797
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:3