Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή στην Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, για Mηχανικούς και Eπιστήμονες

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_781
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:3