Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Mηχανικούς και Eπιστήμονες

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_780
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:3