Department Department Department Department Department Department Department

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_796
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:3