Department Department Department Department Department Department Department

Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία

Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Φαρσάρη Εργίνα
 
Προπτυχιακά Μαθήματα, 10ο Εξάμηνο
ΘΕ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ4
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS:4
eclass