Department Department Department Department Department Department Department

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ταξινόμηση κατά: Εξάμηνο

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος διδάσκονται συνολικά δέκα (10) μαθημάτων, τα οποία χωρίζονται σε υποχρεωτικά, κορμού, ειδίκευσης και γενικής κατηγορίας, ως κατωτέρω:

Υποχρεωτικό

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_Υ101
Εαρινό/Χειμερινό Εξάμηνο
Μονάδες ECTS: 2

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_Υ201
Εαρινό/Χειμερινό Εξάμηνο
Μονάδες ECTS: 10

Κορμού

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_Β201
Χειμερινό Εξάμηνο
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Μονάδες ECTS: 12

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_Β301
Χειμερινό Εξάμηνο
Βαγενάς Κωνσταντίνος
Μονάδες ECTS: 12

Κορμού για μη Χημικούς Μηχανικούς

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_F801
Χειμερινό Εξάμηνο
Μπεμπέλης Συμεών
Μπογοσιάν Σογομών
Μονάδες ECTS: 12

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_F802
Εαρινό Εξάμηνο
Παρασκευά Χριστάκης
Μονάδες ECTS: 12

Ειδίκευσης

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C401
Χειμερινό Εξάμηνο
Βαφέας Παναγιώτης
Δάσιος Γεώργιος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C501
Εαρινό Εξάμηνο
Κονταρίδης Δημήτριος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C610
Χειμερινό Εξάμηνο
Μαυραντζάς Βλάσης
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C612
Χειμερινό Εξάμηνο
Κέννου Στέλλα
Κουτσούκος Πέτρος
Λαδάς Σπυρίδων
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C621
Χειμερινό Εξάμηνο
Κορνάρος Μιχάλης
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C622
Χειμερινό Εξάμηνο
Αμανατίδης Ελευθέριος
Κονταρίδης Δημήτριος
Κορνάρος Μιχάλης
Μπεμπέλης Συμεών
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C631
Εαρινό Εξάμηνο
Ματαράς Δημήτριος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C632
Εαρινό Εξάμηνο
Δεν θα διδαχθεί
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C641
Χειμερινό Εξάμηνο
Παύλου Σταύρος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C651
Εαρινό Εξάμηνο
Πανδής Σπυρίδων
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C661
Εαρινό Εξάμηνο
Κουτσούκος Πέτρος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C711
Εαρινό Εξάμηνο
Κυριακού Γεώργιος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C731
Εαρινό Εξάμηνο
Μαυραντζάς Βλάσης
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C741
Εαρινό Εξάμηνο
Δημακόπουλος Γιάννης
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C751
Εαρινό Εξάμηνο
Δημακόπουλος Γιάννης
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C761
Χειμερινό Εξάμηνο
Παύλου Σταύρος
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C771
Χειμερινό Εξάμηνο
Κούκος Ιωάννης
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: GCHM_C781
Εαρινό Εξάμηνο
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Ματαράς Δημήτριος
Μονάδες ECTS: 8