Department Department Department Department Department Department Department

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ταξινόμηση ανά: Τίτλο Μαθήματος | Προσωπικό

1o Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_115
Αμανατίδης Ελευθέριος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_110
Κονταρίδης Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_140
Βαγενάς Δημήτρης
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_163
Φαρσάρη Εργίνα
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Βαφέας Παναγιώτης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_130
Κουζουδης Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_190
ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_192
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_193
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_186
Τμήμα Φιλοσοφίας
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_196
Τμήμα Φυσικής
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_185
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_194
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_195
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

2ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_215
Αμανατίδης Ελευθέριος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_232
Κέννου Στέλλα
Κουζουδης Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Βαφέας Παναγιώτης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_212
Αμανατίδης Ελευθέριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_230
Νίκος Μπαλής
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_191
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_292
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_293
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_285
Δεν θα διδαχθεί
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_298
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_294
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_297
ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_295
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

3ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_312
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_363
Ματαράς Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_311
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_220
Μπογοσιάν Σογομών
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_300
Πανδής Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_421
Κονταρίδης Δημήτριος
Μαυραντζάς Βλάσης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

4ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_660
Δημακόπουλος Γιάννης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 8

Κωδικός Μαθήματος: CHM_521
Κυριακού Γεώργιος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_320
Μπογοσιάν Σογομών
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_402
Βαφέας Παναγιώτης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_582
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_202
Πανδής Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

5ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_570
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_381
Κέννου Στέλλα
Κουζουδης Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_481
Στιβανάκης Βίκτωρ
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_680
Βαγενάς Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_550
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_540
Μαυραντζάς Βλάσης
Σπαρτινός Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

6ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_840
Κορνάρος Μιχάλης
Παύλου Σταύρος
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_515
Κυριακού Γεώργιος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_671
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_650
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_755
Μαντζαβίνος Διονύσης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_741
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

7ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_742
Μαντζαβίνος Διονύσης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_756
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_941
Κούκος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_655
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_841
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_798
Τμήμα Βιολογίας
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_795
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_796
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_799
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

8ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_835
Σπαρτινός Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_846
Βαγενάς Δημήτρης
Κορνάρος Μιχάλης
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_1041
Κούκος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 10

Κωδικός Μαθήματος: CHM_884
Βαγενάς Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_855
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_898
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_797
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_885
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_886
Τμήμα Βιολογίας
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_881
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_882
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

9ο Εξάμηνο

Παύλου Σταύρος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κούκος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A1
Κορνάρος Μιχάλης
Μαντζαβίνος Διονύσης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β3
Κυριακού Γεώργιος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β1
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β2
Μπογοσιάν Σογομών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ3
Αμανατίδης Ελευθέριος
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ2
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Κέννου Στέλλα
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Δημακόπουλος Γιάννης
Στιβανάκης Βίκτωρ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ01
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ02
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ03
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ04
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ05
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ06
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

10ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A6
Πανδής Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A5
Κορνάρος Μιχάλης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Δημακόπουλος Γιάννης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β6
Κουτσούκος Πέτρος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β4
Σπαρτινός Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β5
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ5
Στιβανάκης Βίκτωρ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ4
Φαρσάρη Εργίνα
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ6
Νίκος Μπαλής
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ10
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ07
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ08
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ11
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ12
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ09
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3