Department Department Department Department Department Department Department

5ο Έτος > 10ο Εξάμηνο

Δηλώνονται τρία (3) μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων στο 9ο εξάμηνο και τρία (3) στο 10ο εξάμηνο.

ΘΕ: Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Δημακόπουλος Γιάννης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A5
Κορνάρος Μιχάλης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A6
Πανδής Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

ΘΕ: Εφαρμοσμένη Φυσικοχημεία – Μηχανική Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β4
Μπεμπέλης Συμεών
Σπαρτινός Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β5
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β6
Κουτσούκος Πέτρος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

ΘΕ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ4
Φαρσάρη Εργίνα
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ5
Μπεμπέλης Συμεών
Στιβανάκης Βίκτωρ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ6
Νίκος Μπαλής
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ07
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ08
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ09
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ10
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ11
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ12
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3