Department Department Department Department Department Department Department

1ο Έτος > 1o Εξάμηνο

Από τα μαθήματα Eπιλογής Α ΟΜΑΔΑΣ, 1ου και 2ου εξαμήνου, υποχρεωτικά δύο (2) (Συνιστάται ένα μάθημα ανά εξάμηνο. Το μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» αναμένεται να το δηλώσουν όσοι φοιτητές προέρχονται από την ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ενώ την «Εισαγωγική Χημεία» όσοι προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βαφέας Παναγιώτης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_110
Κονταρίδης Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_115
Αμανατίδης Ελευθέριος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_130
Κουζουδης Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_140
Βαγενάς Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_163
Φαρσάρη Εργίνα
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α

Κωδικός Μαθήματος: CHM_185
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_186
Τμήμα Φιλοσοφίας
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_190
ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_192
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_193
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_194
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_195
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_196
Τμήμα Φυσικής
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3