Department Department Department Department Department Department Department

1ο Έτος > 2ο Εξάμηνο

Από τα μαθήματα Eπιλογής Α ΟΜΑΔΑΣ, 1ου και 2ου εξαμήνου, υποχρεωτικά δύο (2) (Συνιστάται ένα μάθημα ανά εξάμηνο. Το μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» αναμένεται να το δηλώσουν όσοι φοιτητές προέρχονται από την ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ενώ την «Εισαγωγική Χημεία» όσοι προέρχονται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Βαφέας Παναγιώτης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_212
Αμανατίδης Ελευθέριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_215
Αμανατίδης Ελευθέριος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_230
Νίκος Μπαλής
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_232
Κέννου Στέλλα
Κουζουδης Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α

Κωδικός Μαθήματος: CHM_191
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_285
Δεν θα διδαχθεί
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_292
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_293
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_294
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_295
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_297
ΤΕΕΑΠΗ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_298
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3