Department Department Department Department Department Department Department

2ο Έτος > 3o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος: CHM_220
Μπογοσιάν Σογομών
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_300
Πανδής Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_311
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_312
Δ.Ξ. Γλώσσών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_363
Ματαράς Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_421
Κονταρίδης Δημήτριος
Μαυραντζάς Βλάσης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5