Department Department Department Department Department Department Department

2ο Έτος > 4ο Εξάμηνο


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος: CHM_202
Πανδής Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_320
Μπογοσιάν Σογομών
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7

Κωδικός Μαθήματος: CHM_402
Βαφέας Παναγιώτης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_582
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_660
Δημακόπουλος Γιάννης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 8