Department Department Department Department Department Department Department

3ο Έτος > 5ο Εξάμηνο


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος: CHM_381
Κέννου Στέλλα
Κουζουδης Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_481
Στιβανάκης Βίκτωρ
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_540
Μαυραντζάς Βλάσης
Σπαρτινός Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_550
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_570
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_680
Δημαρόγκωνα Μαρία
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4