Department Department Department Department Department Department Department

3ο Έτος > 6ο Εξάμηνο


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος: CHM_515
Κονταρίδης Δημήτριος
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_650
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_671
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_741
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_755
Μαντζαβίνος Διονύσης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_840
Κορνάρος Μιχάλης
Παύλου Σταύρος
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 7