Department Department Department Department Department Department Department

4ο Έτος > 7ο Εξάμηνο

Από τα μαθήματα Επιλογής Β Ομάδας, του 7ου και 8ου εξαμήνου, υποχρεωτικά δύο (2), ένα μάθημα από το 7ο εξάμηνο & κι ένα από το 8ο Εξάμηνο.


Μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα μάθημα μεταξύ των CHM_799 (του 7ου εξαμήνου) και του CHM_885 (του 8ου εξαμήνου).


Το μάθημα CHM_884 δεν είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2012-2013 και προγενέστερο, μπορούν όμως να το επιλέξουν ως μάθημα ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΟΜΑΔΑΣ. Οι φοιτητές αυτοί επιλέγουν υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΟΜΑΔΑΣ (ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ: ένα μάθημα το 7ο εξάμηνο & δύο το 8ο εξάμηνο)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος: CHM_655
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_742
Μαντζαβίνος Διονύσης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_756
Δημαρόγκωνα Μαρία
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_841
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_941
Κούκος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6

Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_795
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_796
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_797
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_798
Τμήμα Βιολογίας
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_799
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3