Department Department Department Department Department Department Department

4ο Έτος > 8ο Εξάμηνο

Από τα μαθήματα Επιλογής Β Ομάδας, του 7ου και 8ου εξαμήνου, υποχρεωτικά δύο (2), ένα μάθημα από το 7ο εξάμηνο & κι ένα από το 8ο Εξάμηνο.


Μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα μάθημα μεταξύ των CHM_799 (του 7ου εξαμήνου) και του CHM_885 (του 8ου εξαμήνου).


Το μάθημα CHM_884 δεν είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2012-2013 και προγενέστερο, μπορούν όμως να το επιλέξουν ως μάθημα ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΟΜΑΔΑΣ. Οι φοιτητές αυτοί επιλέγουν υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΟΜΑΔΑΣ (ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ: ένα μάθημα το 7ο εξάμηνο & δύο το 8ο εξάμηνο)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Μαθήματος: CHM_1041
Βαγενάς Δημήτρης
Κούκος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 10

Κωδικός Μαθήματος: CHM_835
Σπαρτινός Δημήτριος
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: CHM_846
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_855
Παρασκευά Χριστάκης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6

Κωδικός Μαθήματος: CHM_884
Βαγενάς Δημήτρης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β

Κωδικός Μαθήματος: CHM_881
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_882
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_885
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_886
Τμήμα Βιολογίας
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_898
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3