Department Department Department Department Department Department Department

5ο Έτος > 9ο Εξάμηνο

Δηλώνονται τρία (3) μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων στο 9ο εξάμηνο και τρία (3) στο 10ο εξάμηνο.

ΘΕ: Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_A1
Κορνάρος Μιχάλης
Μαντζαβίνος Διονύσης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κούκος Ιωάννης
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Παύλου Σταύρος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

ΘΕ: Εφαρμοσμένη Φυσικοχημεία – Μηχανική Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β1
Μπεμπέλης Συμεών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β2
Μπογοσιάν Σογομών
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Β3
Λαδάς Σπυρίδων
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

ΘΕ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Αγγελόπουλος Γεώργιος
Δημακόπουλος Γιάννης
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Στιβανάκης Βίκτωρ
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ2
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Κέννου Στέλλα
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Κωδικός Μαθήματος: CHM_E_Γ3
Αμανατίδης Ελευθέριος
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4

Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ01
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ02
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ03
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ04
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ05
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3

Κωδικός Μαθήματος: CHM_Δ06
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 3