Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας, με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές Διεργασίες»

Τομέας:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Τύπος Προκηρύξης:
Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23.04.2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ :
ΑΡΡ 5667 (Καθηγητής), ΑΡΡ 5668 (Αν. Καθηγητής), ΑΡΡ 5670 (Επικ. Καθηγητής)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ερευνητική δραστηριότητα σε τουλάχιστον μία από τις κάτωθι περιοχές:

  • Ανάλυση και σχεδιασμός Χημικών και Ηλεκτροχημικών διεργασιών.
  • Καταλυτικές διεργασίες σε επιφάνειες στερεών.
  • Θερμοδυναμική ανάλυση χημικών διεργασιών.
  • Χημικές διεργασίες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.

 


Υποψήφιοι :